Bezpieczeństwo Powodziowe

27.09.2021 Forum Wiślane – spotkanie w Wodach Polskich – postęp prac bagrowniczych w celu minimalizacji ryzyka powodzi, w szczególności powodzi zatorowej.

Forum Wiślane poprosiło Wody Polskie o spotkanie w związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi na starcie prac bagrownicznych. W dniu 27.09.2021 o godz. 14.00 Forum Wiślane w Płocku spotkało się z Prezesem p. Przemysławem Dacą oraz pracownikami Wód Polskich w celu omówienia kolejnych etapów związanych z pracami, które mają zapobiegać powodziom, a w szczególności powodzi zatorowej na […]

Monitowanie Wód Polskich ws. pogłębiania Wisły

W dn. 2.09 podczas rutynowego monitoringu sytuacji na Wiśle na odcinku powiatu płockiego przez Forum Wiślane w Płocku – Zrozumieć Wisłę okazało się, że dwie pogłębiarki (jedna pracująca przy bramie płockiej, a druga na wysokości Maszewa) wykonujące prace refulacyjne wyrzucają urobek w koryto rzeki, a nie na refulowisko. Należy zaznaczyć, że takie działanie ma bardzo […]