O nas ...

Forum Wiślane

Forum Wiślane to inicjatywa, która łączy interesy organizacji wodniackich, przedsiębiorców, ekologów i osób związanych z Wisłą ponad wszelkimi podziałami – dla dobra rzeki Wisły i jej użytkowników.

Skupiamy się na odcinku Wisły w Płocku w zakresie funkcji: turystycznej, transportowej oraz ryzykami powodziowymi, czy też suszy!

Współpracujemy z samorządami i urzędami, w których geście jest dbanie o naszą Wisłę. Interesuje nas plan i jego egzekucja. Zadajemy pytania, czasami trudne, ale również jesteśmy otwarci na partnerstwo, wspieramy wiedzą. 

Działamy jak think tank, który na podstawie badań naukowych przygotowuje rozwiązania problemów dotyczących Wisły.

W swoim gronie mamy praktyków i naukowców światowej klasy. 

Dlaczego?

Chcemy, aby środowisko związane z rz. Wisłą zostało usłyszane. Wielokrotnie jako członkowie poszczególnych organizacji komentowaliśmy, czy dyskutowaliśmy brak działań na Wiśle, brak planu, czy też jak już coś się działo – to sensowność i sposób realizacji. Wydarzenia z zatorem lodowym 2021.02 były katalizatorem. 

Żyjemy, korzystamy z tej rzeki jako żeglarze, motorowodniacy, ratownicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy i chcemy mieć realny wpływ na jej rozwój. 

Jednoczymy się i aktywizujemy wszystkich zaintersowanych rzeką Wisłą – tak, żeby głos nasz został usłyszany. W grupie siła!

Nasze postulaty

Jesteśmy po to by służyć dobru rzeki Wisły i jej lokalnej społeczności.