Raport o stanie płockiej Wisły

Składamy na ręce społeczności raport, w którym przedstawiamy aktualną sytuację jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia przeciw powodziowe, ocenę działań podjętych przez instytucje odpowiedzialne za Wisłę w Płocku oraz historię starań Forum Wiślanego w przedmiocie bezpieczeństwa przeciw powodziowego.

Finalnie wnioski płynące z raportu są niepokojące.

Raport będzie sukcesywnie rozbudowywany w miarę pojawiania się nowych informacji.

Forum Wiślane planuje publikować taki raport w cyklu rocznym.

Osoby zainteresowane wsparciem osobowym, finansowym lub organizacyjnym zapraszamy do współpracy.

POBIERZ RAPORT

Zapraszamy do lektury!

Raport o stanie płockiej Wisły