27.09.2021 Forum Wiślane – spotkanie w Wodach Polskich – postęp prac bagrowniczych w celu minimalizacji ryzyka powodzi, w szczególności powodzi zatorowej.

Forum Wiślane poprosiło Wody Polskie o spotkanie w związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi na starcie prac bagrownicznych.

W dniu 27.09.2021 o godz. 14.00 Forum Wiślane w Płocku spotkało się z Prezesem p. Przemysławem Dacą oraz pracownikami Wód Polskich w celu omówienia kolejnych etapów związanych z pracami, które mają zapobiegać powodziom, a w szczególności powodzi zatorowej na zbiorniku włocławskim w krótkim terminie.

Przedstawiciele Forum Wiślanego w Płocku na spotkaniu z Prezesem P. Daca i Pracownikami Wód Polskich (od lewej radna miasta Płock Teresa Kijek, hydrolog Eryk Stogowski, Michał Misiak i Michał Szymajda) w dn. 27.09.2021 w siedzibie Wód Polskich.

Na chwilę obecną Wody Polskie realizują prace bagrownicze na wysokości Maszewa pn „Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w dwóch lokalizacjach: lokalizacja nr 1: Udrożnienie rzeki Wisły w km 633+280 – 633+780, Lokalizacja nr 2: udrożnienie rzeki Wisły w km 636+200 – 637+200”

Prace niniejsze są społecznie monitorowane przez członków Forum Wiślanego. 

Forum Wiślane zadało szereg pytań związanych z wykonaniem kolejnych prac bagrowniczych w wyznaczonych 7 punktach: Wychóddźc, Rakowo/Drawły, Kępa Polska, Dobrzyków, Gmury, Radziwie/Płock, Rokicie. Podstawowa informacja dotyczy ilości urobku, który powinien zostać wydobyty w ciągu najbliższych 5 lat. Z uzyskanych informacji planowane jest wydobycie ok. 3.9 mln m3. Przypominamy, że ilość nanosu urobku rocznie to ok. 400-480k m3, a prace na wysokości Maszewa to ok. 50k m3. 

Wody Polskie wg przekazanych informacji odnośnie powyższych 7 punktów są na etapie II, czyli przygotowanie wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania zgód na prowadzenie prac bagrownicznych. Etap II ma zostać zakończony do końca października br.

Zatem krótko mówiąc sprawa jest w odpowiednich urzędach Ministerstwa Środowiska bez, którego zgody nie mogą być prowadzone niniejsze prace. Urzędowy czas na przeprocesowanie wniosków to 30 dni.

Wg ekspertów Forum Wiślanego brak wykonania prac bagrowniczych w kolejnych punktach może doprowadzić do sytuacji znacznie poważniejszej niż w lutym br, a w czarnym scenariuszu może się skończyć powodzią podobną do tej z 1982r.

Zarówno Wody Polskie jak i również Forum Wiślane rozmawiało na temat przygotowania działań długofalowych – systemowych, które umożliwiłyby utrzymanie zbiornika zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. 

Członkowie i sympatycy Forum Wiślanego na bieżąco monitorują sytuację w terenie. 

Forum Wiślane reprezentowane było na spotkaniu przez radna miasta Płock Teresa Kijek, hydrolog Eryk Stogowski, Michał Szymajda, Michał Misiak.

Zapraszamy do zadawania pytań oraz współpracy. Kontakt na stronie: www.forum-wislane.org.

27.09.2021 Forum Wiślane – spotkanie w Wodach Polskich – postęp prac bagrowniczych w celu minimalizacji ryzyka powodzi, w szczególności powodzi zatorowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *