Monitowanie Wód Polskich ws. pogłębiania Wisły

W dn. 2.09 podczas rutynowego monitoringu sytuacji na Wiśle na odcinku powiatu płockiego przez Forum Wiślane w Płocku – Zrozumieć Wisłę okazało się, że dwie pogłębiarki (jedna pracująca przy bramie płockiej, a druga na wysokości Maszewa) wykonujące prace refulacyjne wyrzucają urobek w koryto rzeki, a nie na refulowisko. Należy zaznaczyć, że takie działanie ma bardzo krótkoterminowy skutek.

W związku z tym podjęliśmy działania wyjaśniające m.in. skierowaliśmy w trybie pilnym z pomocą pani radnej miasta Płocka Teresa Kijek pismo do Wody Polskie z prośbą o wyjaśnienia. W krótkim czasie przedstawiciel Wód Polskich skontaktował się z naszym kolegą Tomasz Błażej Magdziarz i telefoniczne poinformował, że prace jednej pogłębiarki pracującej na wysokości Maszewa zostały wstrzymane do momentu przygotowania refulowiska, a druga (przy wejściu do portu w Płocku) wykonuje prawidłowo swoje zadanie, gdyż nie ma miejsca na odkładanie urobku. W dn. 6.09 otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od Wód Polskich potwierdzające wcześniejsze telefoniczne informacje.

Dodatkowo informujemy również, że nadal nie ma pozwoleń środowiskowych na wykonanie pogłębienia koryta rzeki w 7 punktach powyżej Płocka, o których informowały Wody Polskie podczas wiosennej konferencji w Płocku.

W dn. 24.09.2021 o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Forum WIślanego z Wodami Polskimi mające na celu omówienie sytuacji na Wiśle w kontekście wykonania prac minimalizujących ryzyko powodzi zatorowej chociażby poprzez weryfikację kalendarza planowanych prac przez Wody Polskie.(zdjęcia: Michał Szymajda & Michal Misiak)

Rura od pogłębiarki zlokalizowanej przed bramą płocką – wejście do portu płockiego. Zakończenie rury w korycie rzeki. 2021.09.02 (fot Michał Misiak)
Przygotowanie refulowiska na wysokości Maszewa. Na dzień 2.09.2021 urobek był wydobywany i wrzucany w dół koryta rzeki. (fot Michał Misiak)
Rura od pogłębiarki zlokalizowanej na wysokości Maszewa. Zakończenie rury w korycie rzeki. 2021.09.02 (fot. Michał Misiak)
Pogłębiarka na wysokości Maszewa. 2021.09.02 (fot. Michał Misiak)
Pogłębiarka przed wejściem do portu płockiego – brama płocka. 2021.09.02 (fot. Michał Szymajda)
Monitowanie Wód Polskich ws. pogłębiania Wisły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *